Roland Style Converter

Roland Style Converter 4.0

Miễn phí
Tạo tập tin phong cách cho bạn Roland sản phẩm
Người dùng đánh giá
3.8  (42 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Roland Corporation
Chuyển đổi các file midi để tập tin phong cách. Tạo ra một phong cách từ một tập tin MIDI thay vì sáu người theo yêu cầu trong phiên bản trước.
Style Converter là một chương trình để cho anh thay đổi chuẩn MIDI hồ sơ về kiểu cách các tập tin. Chương trình hỗ trợ chức năng để tạo ra một Phong cách. Sớm hơn phiên bản cần thiết sáu MIDI tập để tạo ra một Phong cách, nhưng bản này thêm hỗ trợ chức năng đó cho phép anh tạo ra một Phong cách từ một MIDI tập tin.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng